معاون فنی اداره کل نظارت وارزیابی: فرآورده های غذایی جایگزینی غذای خانگی به جای فست فودها

برای کاهش مصرف روغن همانطور که وزیر بهداشت دستور دادند،می توان سبک تغذیه ای را تغییر داد،مثلاٌ استفاده ازغذای متنوع سالم خانگی را جایگزین فست فودهانمود
به گزارش ايفدونا دکتر اسکندری معاون فنی اداره کل نظارت وارزیابی فرآورده های غذایی سازمان غذا ودارو ،در گفتگوی ویژه با خبرنگار ایفدونا در خصوص تغذیه مناسب گفت:هرچقدر تغذیه بر اساس منابع علمی ومعتبر باشد قطعاٌ تاثیر بیشتری برسلامت بدن دارد،اگرچه رژیم های متفاوت غذایی براساس مناطق مختلف سبک وسیاق متفاوت دارد امابه نطر میرسدالگوی غذایی مدیترانه ای که شیر،فراورده های لبنی وروغن زیتون فراوان در آن مورد استفاده قرار میگیرد،الگوی مناسبی باشد.
وی در ادامه گفت
:البته امروزه سهم استرس را در مبحث سلامت بدن را نباید از خاطر برد که با تغییر رژیم غذایی به سمت غذای فراسود مند وسالم می توان به سمت افزایش طول عمر حرکت نمود.

دکتر اسکندری در خصوص مصرف روغن اظهار داشت:برای کاهش مصرف روغن همانطور که وزیر بهداشت دستور دادند می توان سبک تغذیه ای را تغییر داد،مثلاٌ استفاده ازغذای متنوع سالم خانگی را جایگزین فست فودهانمود، در پخت وپز خود رابه سمت شیوه ایی مثل تفت دادن،آب پز نمودن سوق دهیم.ولی معنای این سخن حذف کامل روغن در سبد غذایی نیست چراکه به هر حال یک سری از ویتامین ها بوسیله روغن جذب بدن می شود.
اما به دلیل اینکه در فرهنگ امروزی زندگی تحرک کمتروجود دارداحتمال بیماریها ی قلبی وعروقی بیشتر وجود دارد به هر حال ما به عنوان متولیان سلامت هشدار می دهیم وپیشنهاد میکنیم اما درنهایت خود مردم باید انتخاب کنند

این کارشناس مسئول در ادامه در خصوص برنامه های سازمان غذا ودارو در زمینه روغن ابراز داشت:درصنعت هم با توجه به سیاست های حفظ سلامت که باهمکاری ارگلنها وسازمانهای زیادی تحت عنوان شورای عالی امنیت غذایی شکل گرفته است وخوشبختانه دبیر خانه آن هم در وزارت بهداشت می باشد ،به سمت شعار های سازمان بهداشت جهانی برنامه های خوبی را انجام داده ایم که یکی از آنها موضوع سند ملی روغن است که بحث های خوبی در آنجا صورت گرفته است وما نیز در سازمان غذا ودارو بنا را براین نهاده ایم که تا آنجا که ممکن است .مجوز استفاده از روغن های مضر را ندهیم و واردات را تحت کنترل کامل قرار خود درآوریم ،باید حدود روغن ترانس مشخص باشد وبا هرگس که از معیارهای ملی تخطی نمود برخورد جدی نماییم.