ممنوعیت استفاده از پالم استئارین و پالم کرنل در مغز بستنی تا اطلاع ثانوی

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور خبر داد؛

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، با اعلام تشکیل کارگروه تخصصی الگوی تولید، توزیع و مصرف روغن به ویژه پالم، و منوعیت استفاده از پالم استئارین و پالم کرنل در مغز (میکس) بستنی تا اطلاع ثانوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری سینا به نقل از وزارت بهداشت، مجید حاجی فرجی گفت: «با توجه به نگرانی‌های ایجاد شده در رابطه با موضوع استفاده از روغن پالم در محصولات لبنی و انتشار نظرات مختلف در این خصوص، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، بنا به درخواست معاونت بهداشت وزارت بهداشت، اقدام به تشکیل کارگروه تخصصی روغن با شرکت اعضای هیئت علمی گروه‌های تغذیه و صنایع غذایی انستیتو کرد.»

وی افزود:«با توجه به ابعاد گسترده موضوع، از گروه‌های مختلف علمی و پژوهشی انستیتو خواسته شده تا از دیدگاه‌های صنایع غذایی و نیز سلامت تغذیه‌ای موضوع را مورد بررسی و مداقه قرار دهند.»

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور گفت: «در دومین جلسه این کمیته و بررسی اولیه منابع علمی مرتبط با روغن پالم، مقرر شد مطالب ارائه شده از سوی اعضای گروه در سه محور معرفی روغن پالم و ساختار شیمیایی فراکسیون‌های مختلف آن، اثرات بالینی مصرف روغن پالم در رژیم غذایی و قوانین بین المللی در باره استفاده از روغن پالم در صنعت غذا طبقه بندی شده و برای سیاستگذاری به مراجع ذی ربط ارائه و به نحو مقتضی اطلاع رسانی شود.»

حاجی فرجی در ادامه، از تشکیل منظم جلسات مذکور خبر داد و بر عزم انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور در بررسی تمامی جنبه‌های استفاده از روغن پالم در صنایع غذایی تاکید کرد.

وی افزود: «با توجه به جنبه‌های مختلف تکنولوژیکی و تغذیه‌ای، استفاده از روغن پالم در محصولات لبنی مختلف، در جلساتی که با حضور نمایندگان انستیتو در انجمن صنایع لبنی و با حضور نمایندگان سازمان‌های مختلف برگزار شد و مقرر شد، انستیتو با همکاری دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد نسبت به بررسی کار‌شناسی و پیشنهاد جداول پروفایل اسید‌های چرب مورد قبول فرآورده‌های لبنی مختلف اقدام کند.»

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور گفت: «از سایر تصمیماتی که در جلسات برگزار شده در انجمن صنایع لبنی اتخاذ شد می‌توان به ممنوعیت استفاده از پالم استئارین و پالم کرنل در مغز (میکس) بستنی تا اطلاع ثانوی اشاره کرد. از سوی دیگر، پیشنهاد شد تا با انجام پروژه‌های تحقیقاتی با همکاری انستیتو و انجمن صنایع لبنی، امکان جایگزینی چربی‌های گیاهی مناسب با روغن پالم در محصولات لبنی مختلف (از جنبه‌های تکنولوژیکی، ارزیابی حسی و تغذیه‌ای) بررسی شود.»