ممنوعیت استفاده از چربی نباتی در فراورده های لبنی

1393/01/19
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان تهران ، بیات در تشریح این خبر گفت : مطابق مقررات و استاندارد مربوطه ، استفاده از روغن های گیاهی در محصولات لبنی غیرمجاز و مصداق تقلب است که حتی منجر به ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد فراورده نیز می شود. وی با تاکید بر اقدام قانونی علیه تولیدکنندگان متخلف ، افزود : استفاده از این دسته چربی ها تنها در فراورده بستنی “مخلوط با چربی نباتی ” به شرط در ج عبارت ” محتوی چربی نباتی ” در نشانه گذاری فراورده مجاز است. بیات به مصرف کنندگان اطمینان داد : بازرسان و کارشناسان این اداره کل ضمن بازرسی های پیگیر از واحدهای تولیدی ، اقدام به نمونه برداری های منظم از فراورده های لبنی سطح بازار کرده و نمونه ها را از نظر میزان استرول های گیاهی آزمون می کنند. وی با اشاره بر اینکه چندی پیش ، پروانه کاربرد علامت استاندارد چندین فراورده لبنی غیراستاندارد ابطال شد ، اضافه کرد : از میان نمونه های آزمون شده ، خوشبختانه تنها در یک مورد تخلف شده بود که مطابق قانون با متخلف برخورد شد. این مقام مسول در آستانه فصل گرما و افزایش استفاده از بستنی ، به مصرف کنندگان توصیه کرد : حتما ازمحصولات مطمئن و با نشان استاندارد استفاده کنند.