میوه و سبزیجات را در این مکان خطرناک قرار ندهید

به گزارش خبرنگار کلینیک باشگاه خبرنگاران؛ میوه و سبزیجات را قبل از گذاشتن در یخچال خوب بشویید و سپس آن ها را خشک کنید و در ظرف شیشه ای سربسته و محکمی قرار دهید و نباید مستقیم با هوای یخچال در تماس باشد.
بررسی ها نشان می دهبه گزارش خبرنگار کلینیک باشگاه خبرنگاران؛ میوه و سبزیجات را قبل از گذاشتن در یخچال خوب بشویید و سپس آن ها را خشک کنید و در ظرف شیشه ای سربسته و محکمی قرار دهید و نباید مستقیم با هوای یخچال در تماس باشد. بررسی ها نشان می دهند، نگهداری میوه و سبزیجات در مکان های تاریک و سربسته ماندگاری آن ها را طولانی تر می کند از این رو اگر می خواهید میوه هایتان ماندگاری زیادی داشته باشد باید در پلاستیک های مشکی نگه داشته شود. نتایج مطالعات نشان می دهند فضای یخچال پر از “باکتری” است و این باکتری ها به مواد غذایی نفوذ می کنند و باعث آسیب رساندن به میوه ها و فاسد شدن آن ها می شوند از این رو بهتر است آن ها را در فضای بسته و پلاستیک های تیره نگهداری کنید.