نوشیدنی زرشک، زعفران و عناب جانشین نوشابه‌های مضر خواهد شد.

 

نوشیدنی زرشک، زعفران و عناب جانشین نوشابه‌های مضر خواهد شد.

علی رافع عضو هئیت علمی پژوهشگاه مواد و صنایع غذایی گفت: تولید نوشیدنی زرشک، زعفران و عناب در پژوهشگاه مواد و صنایع غذایی تولید می‌شود این نوشیدنی‌ها جانشین نوشابه‌های مضر خواهد شد.

وی افزود: در نوشیدنی‌های زرشک، زعفران و عناب از فرمولاسیون شیرین استفاده نمی‌شود.
اما تمام ویژگی‌های نوشابه را از نظر طعم دارد. همچنین هیدروژن‌های موجود در این نوشیدنی‌ها خاصیت نگه داری و سلامت بخشی آنها را افزایش می دهد.

عضو هئیت علمی پژوهشگاه مواد و صنایع غذایی  ادامه داد: نوشیدنی‌هایی چون زرشک، زعفران و عناب نسبت به نوشیدنی‌های مضر، بهتر است و امکان تغییر طعم در این نوع نوشیدنی‌ها وجود دارد.

رافع تصریح کرد: مرحله تحقیقاتی تولید نوشیدنی زرشک، زعفران و عناب در پژوهشگاه مواد و صنایع غذایی انجام شده است و تجاری سازی تولید این نوشیدنی‌ها صورت می گیرد این نوشیدنی‌ها برای اولین بار تولید شده و سعی می‌کنیم تولید نوشیدنی زرشک، زعفران و عناب را در مقیاس صنعتی تولید و عرضه نماییم.