هشدار FDA درباره خطرعوارض قلبي آزيترومايسين

سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) درمارس 2013 هشداري در موردخطرات استفاده از آزیترومایسین (Zithromax ® یا Zmax ®)، مبني بر طولاني شدن رپولاريزاسيون قلبی و فاصله QT ، افزایش خطر ابتلا به آریتمی قلب و Torsade de points(يك نوع تاكي كاردي قلبي) صادر نمود. بیماران در معرض خطر بالا شامل افرادي با ريسك فاكتورهاي شناخته شده اند مانند: وجود فاصله زماني QT طولاني، تاریخچه torsade de points ، سندرم QT طولانی مادرزادی، نارسایی قلبی جبران نشده استفاده، از داروهايی كه موجب طولانی شدن فاصله QT شده، هیپوکالمی و یا هایپومنیزمی اصلاح نشده ، یا برادی کاردی بالینی قابل توجه.

نتایج هشدار دهنده حاصل از بررسی مطالعه تحقیقاتی FDA و مطالعه بعدی انجام شده توسط یک شركت تولید کننده، هر دو پتانسیل آزیترومایسین را در ايجاد فعالیت غیر طبیعی قلب ارزيابي نمودند.

مراقبين بهداشتی باید ازاحتمال طولانی شدن فاصله QT و آریتمی قلبی در زمان تجويز و مصرف آزيترومايسين در بيماراني با ريسك حوادث قلبي عروقي آگاه باشند.جهت اطلاعات بیشتر می توان به وب سایت های زیر مراجعه نمود.

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm341822.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm304372.htm