همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

فرهنگیان نیوز – تدبیر:

فراخوان چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی – اردیبهشت 94
مشاهده همه همایش های r.ramezani1392@gmail.com
سطح برگزاریملی
محورهای همایش——————-
• اصلاح گیاهان زراعی و باغی
• مدیریت خاک، آب و تغذیه گیاه
• علوم دامی، دامپزشکی و آبزیان
• مدیریت آفات، بیماریها و علف های هرز
• صنایع غذایی و نگهداری محصولات کشاورزی
• حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی
• زیست فناوری کشاورزی
• ایده های جدید در کاربردهای فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
محورهای همایش
برگزار کنندگان: پژوهشکده کشاورزی هسته ای
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
————————–
تحت حمایت اطلاع رسانی وب سایت ایران کنفرانس
مهلت ارسال چکیده مقالات: 16 اسفند 1393
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 16 اسفند 1393
تاریخ برگزاری همایش: 29 اردیبهشت 1393
سایت همایش: www.aeoi.org.ir
تلفن تماس دبیرخانه: 02634464060
آدرس دبیرخانه: استان البرز، کرج، انتهای رجایی شهر، بلوار شهید موذن، بلوار انرژی اتمی، مجتمع پژوهشی کرج، پژوهشکده کشاورزی هسته ای
محل برگزاری: کرج – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای