چهارشنبه , ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
خانه / اخبار / همایش بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران

همایش بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران

همایش بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران

http://www.linkedin.com/groups/Alumni-Association-Department-Food-Engineering-8106872?trk=my_groups-b-grp-v