ویژگیهای شیر استریل یا فرادما

تاثیر حرارتی عملیات فرادما یا استریلیزه (UHT) بر روی اجزای ترکیبی شیر بسیار اندک است. چربی، لاکتوز و املاح شیر در روش فرادما تغییر نمی‌کند. کازئین که بیشترین مقدار پروتئین شیر است، تحت تاثیر حرارت قرار نمی‌گیرد. پروتئین‌های سرم شیر که نسبت به حرارت حساس است تغییر ماهیت می‌دهند اما ارزش تغذیه‌ای آن را کاهش نمی‌یابد و حتی قابلیت هضم آن را بهبود می‌بخشد.

مقاومت ویتامین‌های موجود در شیر نسبت به حرارت متفاوت است. ویتامین‌های محلول در چربی E, D, A)) و ویتامین‌های محلول در آب (B3, B2) نسبت به حرارت پایدارند. ویتامین‌های
B12, B6, B1 حدود ۱۰ درصد و ویتامین C حدود ۲۵ درصد در برابر حرارت کم می‌شود.

در صورت جوشاندن شیر صدمه فراوانی به ویتامین‌های شیر وارد می‌شود. در صورتی که طی روش‌های صنعتی پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون این تغییرات بسیار جزیی است.