پانزدهمین نمایشگاه بین المالی فرآورده های غذایی،ماشین آلات و صنایع وابسته

 

زمان : 1 آبان ماه 93 الی 4 آبان ماه 93 مکان : تبریز

تلفن تماس : 9-44953036-021

http://www.khorshidfair.com