پرداخت 50 درصد هزینه پژوهش های کاربردی و تقاضا محور حوزه غذا

دکتر رسول کدخدایی ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه این پژوهشکده از طریق تعامل با صنایع غذایی کشور اقدام به شناسایی نیازهای پژوهشی آنها کرده است، در این دفتر اطلاعات مربوط به نیازهای صنایع جمع آوری شده و برای جهت دهی به پژوهش های اعضای هیئت علمی و دانشجویان پژوهش محور از آنها استفاده می شود.

وی وجود دوره دکتری پژوهش محور را یکی از بهترین راهکارهای تعامل پایدار صنعت و دانشگاه دانست و تصریح کرد: معرفی این دسته از دانشجویان به صنایع برای انجام طرح های پژوهشی به توانمندی علمی دانشجویان افزوده و جریان اطلاعاتی بین موسسات آموزشی و پژوهشی و صنعت را برقرار می سازد.

رئیس پژوهشکده علوم و صنایع با اشاره به مشکلاتی که در راه ارتباط جامعه علمی و صنعت وجود دارد بیان کرد: نبود مکانیزم های دولتی و بودجه بندی مناسب برای طرح های اولویت دار پژوهشی سبب کاهش بهره وری منابع و سرمایه های کشور و از بین رفتن اطمینان صنایع از اجرای طرح های پژوهشی در سازمان های دولتی می شود همچنین نبود ثبات در سیاست ها و قوانین اداری، اقتصادی، مالیاتی، صادراتی و وارداتی و نظام های مالی در سطح ملی و منطقه ای سبب بروز مشکلاتی در این حوزه شده است.

دکتر کدخدایی غذایی در ارتباط با برنامه های دراز مدت دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه این موسسه متذکر شد: تشکیل مرکز رشد تخصصی، حمایت از شرکت های دانش بنیان، اعزام پژوهشگران برای فرصت های مطالعاتی به واحدهای صنعتی و همکاری با کانون های هماهنگی دانش و صنعت، انجمن های تخصصی صنایع غذایی و انجمن های صنفی از جمله برنامه های این مرکز در دراز مدت است.

وی با اشاره به راهکارهای رفع مشکلات فراوانی که در راه ارتباط صنعت با جامعه علمی وجود دارد تصریح کرد: برقراری ارتباط نزدیک با صنایع، درک مشکلات واقعی آنها و ارائه طرح های پژوهشی با در نظر گرفتن موقعیت صنایع یکی از بهترین راهکارهایی است که برای رفع مشکلات میان صنعت و مراکز علمی وجود دارد.