چاقي سرطان را تشديد مي‌کند

طبق بررسي‌هاي پيشين، چاقي احتمال ابتلا به برخي انواع سرطان‌ها را افزايش مي‌دهد اما در اين مطالعه آمده است چاق بودن باعث مي‌شود سرطان در فرد مبتلا حتي پس از طي يک پروسه درمان مجددا عود کند و يا حتي خطر مرگ را در بيمار افزايش مي‌دهد.در اين مطالعه ۸۰ هزار بيمار در آزمايش‌هاي اوليه سرطان سينه بررسي شدند و شاخص توده بدني، گيرنده استروژن، وضعيت يائسگي، ‌برگشت‌پذيري سرطان و وضعيت پيش آگهي نسبت به بيماري در آنها ارزيابي شد. همچنين متخصصان طي مدت ۱۰ ساله به مقايسه زناني پرداختند که شاخص توده بدنيِ آنها بالا يا طبيعي بود. به گفته متخصصان آمريکايي در زنان جواني که به سرطان سينه پيش از موعد مبتلا شده بودند، چاقي با وخيم‌تر شدن وضعيت سلامت آنان از جمله افزايش خطر احتمالي مرگ اين بيماران مرتبط بوده است. همچنين در زناني که شاخص توده بدني بيش از ۳۰ بوده احتمال فوت آنان بر اثر سرطان ۲۱.۵ درصد در حالي که در زناني با شاخص توده بدني طبيعي اين احتمال ۱۶.۶ درصد بوده است. به گزارش ايسنا به نقل از شبکه خبري سي‌ان‌ان، به گفته متخصصان در اين مطالعه زناني که به سرطان سينه مبتلا مي‌شوند بايد پس از تشخيص بيماري وزن خود را کنترل کنند