چرا باید تخم مرغ را در یخچال نگهداری کنیم؟

شفا آنلاين-یک متخصص صنایع غذایی گفت:متاسفانه در حال حاضر در سطح شهر تهران مرسوم است که تخم مرغ را در مغازه ها بیرون از یخچال نگه می دارند که مخصوصا این کار در فصل گرم مسمومیت های غذایی را بیشتر خواهد کرد. ضمن این که کیفیت تخم مرغ را به شدت کاهش خواهد داد.

به گزارش شفا آنلاين،دکتر آراسب دباغ مقدم تصریح کرد: این صنعتی بودن به معنی این نیست که تخم مرغهای صنعتی مواد خطرناکی دارند بلکه فقط تخم مرغ به تعداد انبوه تولید می شود.

به گفته وی توصیه ما استفاده از تخم مرغ صنعتی است چون تخم مرغ سنتی به این دلیل که در بستر تولید می شود، یک سری آلودگی ها را از جمله میکروب سالمونلا به همراه دارد که می تواند بسیار خطرناک باشد. همچنین امکان آلودگی تخم مرغ با فضولات مرغ وجود دارد و وقتی این محصول در مغازه ها عرضه می شود، این آلودگی کاملا مشهود است.

دکتر دباغ مقدم افزود: تخم مرغ صنعتی به این دلیل که زیر نظر دامپزشک تولید می شود، اطمینان خاطر بیشتری از نظر دوری از انواع آلودگی ها دارد.

وی ادامه داد: توصیه می شود تخم مرغ شناسنامه دار باشد و تاریخ تولید، انقضا و شرکت بسته بندی کننده تخم مرغ مشخص باشد. همچنین مجوز سازمان دامپزشکی کشور را باید حتما داشته باشد.

به گفته این متخصص صنایع غذایی اگر تخم مرغ با این شرایط در یخچال نگه داری شود، تا یک ماه ماندگاری دارد. این تخم مرغ باید در طبقات میانی یخچال نگه داری شود نه در طبقات قدیمی مخصوص تخم مرغ. تخم مرغ در مغازه حتی اگر یک روز خارج از یخچال نگه داری شود، هفت روز از عمر مفید آن کم می شود.

وی توضیح داد: متاسفانه در حال حاضر در سطح شهر تهران مرسوم است که تخم مرغ را در مغازه ها بیرون از یخچال نگه می دارند که مخصوصا این کار در فصل گرم مسمومیت های غذایی را بیشتر خواهد کرد. ضمن این که کیفیت تخم مرغ را به شدت کاهش خواهد داد.