شاخص بهای مواد غذایی جهان در فوریه 2020

چکیده آمار تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی در ده ماهه سال ۱۳۹۸

به گزارش فود کلینیک و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران:

. اطلاعات ده ماه نخست سال جاری با داده های مدت مشابه هفت سال گذشته (سالهای ۹۱ الی ۹۷) مقایسه شده است و در آن واردات محصولات اساسی کشاورزی و صنایع غذایی، صادرات محصولات عمده کشاورزی و صنایع غذایی و تراز تجاری ده ماهه نخست سال ۱۳۹۸ و مدت مشابه سال های قبل نیز قید گردیده است.

صادرات:
در ده ماهه سال ۱۳۹۸ ، مقدار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ۵۶۹۲ هزار تن و به ارزش ۴۶۷۳ میلیون دلار می باشد که از نظر وزن ۴٫۹ درصد و از نظر ارزش ۱۳٫۲ درصد کل صادرات کالاهای غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است. ارزش صادرات ده ماهه نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به گزارش مدت مشابه سال قبل ۱۴٫۵ درصد کاهش داشته و در مقایسه با متوسط شش سال منتهی به سال ۱۳۹۶ نیز ۸٫۶ درصد کاهش دارد.

اقلام عمده صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی شامل انواع میوه های درختی به ارزش ۱۵۷۶٫۲ میلیون دلار با سهم ۳۳٫۷ درصد، انواع سبزیجات و محصولات جالیزی[۱] به ارزش ۱۰۴۹ میلیون دلار با سهم ۲۲٫۴ درصد، شیر و فرآورده های آن به ارزش ۳۵۸٫۱میلیون دلار با سهم۷٫۷درصد،زعفران ۲۳۰٫۷ میلیون دلار با سهم حدود ۵ درصد وماهی و میگو به ارزش ۱۹۰٫۵ میلیون دلار با سهم ۴٫۱ درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده است. متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی بخش کشاورزی ۸۲۱ دلار بوده که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی غیر نفتی کشور (۳۰۸ دلار) ۱۶۶٫۶ درصد بیشتر است.متوسط ارزش گمرکی هر دلار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی در ده ماهه نخست سال ۹۸، ۱۰۷۴۳۰ ریال و متوسط کل صادرات غیر نفتی کشور ۸۳۱۶۲ ریال بوده است.

[۱]شامل: سیب زمینی، پیاز و موسیر، گوجه فرنگی، انواع کاهو، کلم و سایر سبزیجات تازه و یا خشک کرده و همچنین هندوانه، خیار و خربزه می باشد.

واردات:
مقدار واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ده ماه نخست سال ۹۸، ۱۹۶۸۶ هزار تن با ارزش ۱۰۴۵۸ میلیون دلار بوده که به ترتیب از نظر وزن ۱۷٫۱ درصد و از نظر ارزش ۲۹٫۴ درصد کل واردات کشور را شامل می شود.ارزش واردات در این مدت ۲۵٫۲ درصد بیشتر از سال قبل و در مجموع نیز ۱۲٫۵ درصد بیشتر از میانگین شش سال منتهی به سال ۱۳۹۶ بوده است.

اقلام عمده وارداتی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ده ماهه نخست سال ۹۸،ذرت به ارزش ۱۷۰۹٫۴میلیون دلار با سهم ۱۶٫۳ درصد، شامل برنج به ارزش ۱۳۹۱٫۳ میلیون دلار با سهم ۱۳٫۳ درصد، روغن نباتی به ارزش ۱۰۷۳ میلیون دلار با سهم ۱۰٫۳ درصد، دانه سویا به ارزش ۸۴۲٫۴ میلیون دلار با سهم ۸ درصد، کنجاله به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار با سهم ۷٫۶ درصد، جو به ارزش ۷۷۲٫۴میلیون دلار با سهم ۷٫۴ درصد، گوشت قرمز به ارزش ۶۶۳٫۴ میلیون دلار با سهم ۶٫۳ درصد، قند و شکر به ارزش ۵۷۷٫۷ میلیون دلار با سهم ۵٫۵ درصد،چای به ارزش ۳۴۶٫۵ میلیون دلار با سهم ۳٫۳ درصد و انواع میوه به ارزش ۲۹۹٫۴ میلیون دلار با سهم ۲٫۹ درصد، از کل ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده که در مجموع حدود ۸۰٫۳ درصد ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی را شامل می شوند. متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی بخش کشاورزی در ده ماهه نخست سال جاری، ۵۳۶ دلار می باشد، که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی کل کشور (۷۷۶ دلار) حدود ۶۹ درصد کمتر است. متوسط ارزش گمرکی هر دلار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی وارداتی ۴۲۴۶۰ ریال و متوسط واردات کشور۴۲۰۰۱ ریال بوده است.

تراز تجاری:
تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ده ماه نخست سال ۱۳۹۸ ، ۵۷۸۴- میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر کسری تراز نشان میدهد (ارزش صادرات ۱۴٫۵ درصد کاهش و ارزش واردات ۲۵٫۲ درصد افزایش داشته است)کسری تراز تجاری ده ماهه نخست سال ۹۸نسبت به میانگین شش سال منتهی به ۱۳۹۶ که ۴۱۸۳- میلیون دلار بوده، ۳۸٫۳ درصد کسری داشته است

نهاده های کشاورزی

آفتکش ها
در ده ماه نخست سال ۱۳۹۸ ، جمعا ۲۶۱۷۸٫۹ تن آفتکش بصورت آماده مصرف و ۱۵۷۶۹ تن بصورت تکنیکال وارد کشور گردیده که در مقایسه با سال قبل، آفتکش های آماده مصرف ۱۵۹درصد و تکنیکال‌ها ۸۴٫۶درصد افزایش نشان میدهد.در مجموع با تبدیل آفتکش های تکنیکال به آماده مصرف (با اعمال ضریب تبدیل ۲٫۵) میتوان نتیجه گرفت که در ده ماهه نخست سال ۹۸ مقدار واردات آفتکش ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۸٫۵ درصد افزایش دارد و در این رابطه سهم افزایشی علف کش ها ۱۱۱٫۶ درصد قارچ کش ها ۱۶۸٫۷ درصد و حشره کش ها ۱۱۷٫۴ درصد بوده است.

جمع کل ارزش آفتکش های وارداتی در ده ماهه نخست سال ۹۸، ۳۲۲ میلیون دلار می باشد که حدود۱۱۵٫۸درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

در ده ماه نخست سال ۱۳۹۸ مقدار ۱۴۳۲٫۶ تن آفتکش آماده مصرف و ۳۴۷٫۶ تن آفتکش تکنیکال جمعا با ارزش ۳۳۶۴٫۵ هزار دلار صادر گردیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر مقدار آماده مصرف ۱۸٫۶ درصد کاهش و تکنیکال ۱۵٫۲ درصد افزایش داشته و از نظر ارزش جمعا ۲۳٫۳ درصد کاهش دارد.

کود ها
کل واردات کود ها در ده ماه نخست سال ۱۳۹۸ ، ۵۱۶٫۹ هزار تن با ارزش ۲۸۰٫۹ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال قبل از نظر وزنی ۶۲٫۶ درصد و از نظر ارزش ۶۷٫۸ درصد افزایش نشان می دهد. در بین انواع کود های وارداتی به ترتیب کودهای پتاسه۱۳۳٫۲ درصد، کودهای فسفره ۱۱۶٫۳ درصد و ازته ۱۷٫۷ درصد افزایش وNPK27.2 درصد، کودهای میکرو ۱۴٫۱ درصد، به ترتیب از نظر مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته اند.

در ده ماهه نخست سال ۱۳۹۸ مقدار ۳۸۷۵هزار تن کود باارزش ۷۲۰ میلیون دلار صادر گردیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب از نظر مقدار ۲۰٫۷ درصد افزایش و از نظر ارزش ۷٫۳درصد کاهش داشته است.

بذر
در مجموع کل واردات بذر و سایر اندام های تکثیر شونده گیاهی در ده ماه نخست سال ۱۳۹۸ ، ۷۶۰۰٫۵ تن با ارزش ۱۱۵٫۱ میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل از نظر وزنی حدود ۲۲٫۱ درصد و از نظر ارزش ۱۹٫۹ درصد افزایش نشان میدهد از بین بذور مهم مقدار واردات بذر سبزیجات با کاهش ۴۹٫۷ درصدی روبرو بوده است؛ لیکن بذر یونجه و شبدر با افزایش جهشی مواجه، بذر ذرت با ۱۰۲٫۶ درصد وبذر چغندر قند با ۸۱٫۴ درصد نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته اند.

در ده ماهه نخست سال ۱۳۹۸ جمعا مقدار ۶۶۸۴ تن بذر و سایر اندامهای تکثیر شونده گیاهی با ارزش ۱۰۴۱۲ هزار دلار صادر گردیده که بخش اعظم آن مربوط به سایر اندامهای تکثیر شونده می باشد. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر مقدار ۸٫۹ درصد افزایش و از نظر ارزش ۵۱٫۸ درصد کاهش نشان میدهد.

میزان بارندگی:
طی چهار ماه گذشته از سال آبی ۹۹-۱۳۹۸میزان بارندگی ۱۳۴٫۲میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵درصد افزایش و در مقایسه با بلند مدت (۵۱ ساله) نیز ۳۶ درصد افزایش داشته است.

تهیه شده در گروه کشاورزی

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

عبدالرحیم خسروی

روجا کیان پور

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن