کارتن های قند پرسی با نام قندگلوند غیراستاندارد است

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارداستان یزد : باتوجه به بازرسی های مکرر کارشناسان این اداره کل از سطح بازاراستان، کارتن های قند پرسی با نام  “قند گلوند” غیراستاندارد، شناسایی وجمع آوری شد.گفتنی است : برروی این محصول علامت استاندارد جعل شده است.