کارشناسان تغذيه و سلامت نسبت به شست و شوي گوشت مرغ پيش از پختن آن هشدار دادند

گوشت مرغ را قبل از پختن نشوييد

کارشناسان تغذيه و سلامت نسبت به شست و شوي گوشت مرغ پيش از پختن آن هشدار دادند. به گزارش مرآت، کارشناسان سلامت معتقدند شست و شوي گوشت مرغ پيش از طبخ آن موجب گسترش باکتري هاي کشنده و بروز هزاران نوع از مسموميت هاي غذايي مي شود.طبق بررسي جديد آژانس استانداردهاي غذايي، باکتري مضر «کمپيلوباکتر» اغلب در سطوح و سراميک آشپزخانه و وسايل آشپزي پخش مي شود و در صورتي که اين باکتري روي گوشت مرغ باقي بماند اين امکان هست که در طول فرآيند طبخ از بين برود.