کاهش تأثیر خرابی ،بیمه وقفه درکسب و کار،حفاظت از عوامل مؤثر

 

Mitigate the impact of downtime

Business interruption of insurance

Protecting your bottom line

 

 

سابقه و هدف

پوشش و یا همان )بیمه) یوقفه در کسب و کار به جبران ضرر غیر منتظره از بسته شدنکسب و کارکمک می کند . مثلاً به علت:  قطع برق، سرقت و یا صدمه به اموال.

برخی از شرکت های بیمه ای سیاست پرداخت خسارت به جهت اتفاقات فوق را ندارند و صرفاً بعد از 72 ساعت (از زمان شروع خسارت) جبران قسمت کوچکی از خسارت را برای فرد تحت پوشش بیمه خواهند داشت . این زمانی است که آن مؤسسه 3 روز را بدون درآمد گذرانده است .

شرکت های بیمه ای  مجرب سعی در داشتن فهم درستی از فروش روزانه یک رستوران داشته ( خصوصاً زمان فصل توریستی ) و بدین جهت از لحظه آغاز کار تا زمان از دست دادن درآمد را تحت پوشش خود درمی آورند.

 

مورد مطالعه شده

رستورانی به اسم ویسکانسن که در داخل شهر قرار داشته است ، به علت یک طوفان شدید تابستانی ، به سبب قطع برق تعطیل شد. اگر چه تنها برای یک روز بسته شد،اما این اتفاق(مصیبت ناگهانی)  در یک روزشلوغ درچهارم ژوئیه درآخر هفته  بود، رخ داد.و این  به این معنی بود که صاحبان این رستوران، یکی از بزرگترین  کسب و کارهایشان را از دست دادند.

 

راه حل های انجمن های بیمه گر

فرد تحت پوشش بیمه فوراً  با نماینده انجمن خود تماس می گیرد و به سرعت  گزارش از دست دادن  کسب و کار(خسارت) را بیان می کند، و اظهارات متخصصان انجمن واطلاعات مورد نیازبرای محاسبه مقدار بازپرداخت را جمع آوری می نماید ، از جمله:

•  آمار فروش سه تا چهار هفته گذشته

•درصد مالیات بر فروش

  • گزارش رسمی از سود و زیان ((درآمد سال گذشته (صورت حساب بانکی))

 

در این مورد خاص، به علت اینکه آنها بیمه اجتماعی بودند، فرد تحت پوشش بیمه ، به علت از دست دادن یک روز از کسب و کارخود تواتست3000  دلار از بیمه خسارت دریافت نماید .

بر این اساس ، چگونگی جزئیات به ظاهر کوچک بیمه ، می تواند تفاوت بزرگی را ایجاد کند

. دپارتمان بین الملل: نسترن صومی