گزارش مرکز آمار از وضعیت تولید گوشت در کشتارگاه‌ها

چکیده آمار کشتار دام کشتارگاه های کشور در سال 1392 منتشر شد.

مرکز آمار ایران گزارش داد: براساس نتایج طرح میزان تولید گوشت قرمز در کشتارگاه های کشور، وزن گوشت قرمز تولیدی انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های کشور در سال 1392 جمعا 377 هزار تن گزارش شده است که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

سهم گوشت گاو و گوساله با 198 هزار تن وزن لاشه حدود 52 درصد گوسفند و بره با 138 هزار تن(37 درصد)، بز و بزغاله با 33 هزار تن (9درصد) و سایر انواع دام ها با 8 هزار تن ( 2 درصد) از کل لاشه قابل مصرف بوده است.

با اجرای این آمارگیری هرساله میزان کشتار انواع دام سبک و سنگین در کشتارگاه های رسمی کشور توسط مرکز آمار ایران اعلام می شود. این آمارگیری از سال 1347 هرساله توسط مرکز آمار ایران اجرا و نتایج آن منتشر می شود. براساس خلاصه نتایج این آمارگیری، در سال 1392 تعداد 391 کشتارگاه درسراسر کشور فعالیت داشتند که حاصل فعالیت آنها ذبح 10 میلیون و 735 هزار راس انواع دام بوده است.

تولید گوشت در کشتارگاه های کشور تنها بخشی از تولید گوشت قرمز را شامل می شود و بخش مهم دیگر کشتارها خارج از کشتارگاه های رسمی انجام می گیرد.

 

منبع: مهر