یک شرکت فعال در زمینه صنایع غذایی واقع در یزد استخدام می کند

یک شرکت فعال در زمینه صنایع غذایی واقع در یزد از افراد با شرایط زیر استخدام می‌نماید
شرایط مورد نظر:
1- حسابدار، آقا، حداقل 3 سال سابقه کار، آشنا به نرم افزار همکاران سیستم، حداقل لیسانس
2- مهندس مکانیک-سیالات ، آقا، حداقل 2 سال سابقه کار، حداقل لیسانس
3- مهندس برق، ، آقا، حداقل 2 سال سابقه کار، حداقل لیسانس
اطلاعات تماس:
آدرس ارسال رزومه : hr@roshdgroup.com
موضوع ایمیل نام شغل مورد نظر ( مثلا مهندس مکانیک ) انتخاب شود.

اعتبار آگهی تا 31 اردیبهشت

برگرفته از: http://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-3-%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c/#ixzz30iqvTSrO