یک واحد تولیدی صنعت شیرینی و شکلات در 4 ردیف شغلی استخدام می‌نماید  

عنوان
شرایط
توضیحات
مدیر تولید
حداقل کارشناسی مدیریت صنعتی یا صنایع غذایی
حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
مدیر کنترل کیفی
تحقیقات و توسعه
کارشناسی ارشد صنایع غذایی ( شیمی‌و کشاورزی )
حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
حسابدار
لیسانس حسابداری
حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
نگهبان ( انتظامات)
حداقل دیپلم
حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط

برگرفته از: http://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa/#ixzz30iq7BuwF