استخدام شرکت صنایع غذایی در کرج

 

 

استخدام شرکت صنایع غذایی در کرج ـ۱۲ خرداد ۹۳ به یک نفر مدیر باسابقه کار در البرز, نیازمندیم.

شماره تماس:


09122240944