چهارشنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
خانه / دستگاه های آزمایشگاه

دستگاه های آزمایشگاه

مرداد, ۱۳۹۳

  • ۲۲ مرداد

    UHPLC

    http://info1.thermoscientific.com/content/Vanquish-Overview/   برای آشنایی بیشتر و فیلم بر لینک فوق کلیک نمایید.