ساندویچهای فری کثیف

نیلوفر؛خیابانی که مدیون فریدون است

مهدی ناظری/ فود کلینیک نیلوفر؛خیابانی که مدیون فریدون است/ پیرمردی پشت دخل با دفتری برای حساب و کتاب قیمت. چون هیچ ایزاری جز خودش را برای پیشبرد کار قبول نداشت. داخل خیابان نیلوفر که می شوی شور و حال خاصی را می بینی که نوید یک خیابان با کلی خوراکی ها و دیدنیهای خوشمزه را …

نیلوفر؛خیابانی که مدیون فریدون است ادامه مطلب »