غذای خیابانی در بابلسر

غذای خیابانی در بابلسر

غذای خیابانی در بابلسر غذای خیابانی در بابلسر یکی از جاذبه هایی است که به محض ورود به خیابان طالقانی در مجاورت رودخانه بابلسر خودنمایی می کند و به تنهایی یک جاذبه توریستی است. این فیلم اختصاصی فود کلینیک با این توضیح تقدیم نگاهتان می شود که توسعه غذای خیابانی یکی از ضرورتهایی است که …

غذای خیابانی در بابلسر ادامه مطلب »