چهارشنبه , ۱ آذر ۱۳۹۶
خانه / ضوابط بهداشتی (صفحه 9)

ضوابط بهداشتی

ضوابط بهداشتی

اسفند, ۱۳۹۲

  • ۱۰ اسفند

    برگزاری کمیسیون شماره (77) تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد

    به گزارش دفترآموزش و ترویج استاندارد، هفتمین کمیسیون تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد در سال 1392 در تاریخ 30/11/92 با حضور اعضاء برگزار گردید. در این کمیسیون پرونده 23 نفر از متقاضیان دریافت پروانه کارشناسی استاندارد حقیقی که مشمول تبصره های 1 و 2 ماده 2 آئین نامه نحوه انتخاب کارشناسان …