دوشنبه , ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
خانه / نشریات / داخلی

داخلی

خرداد, ۱۳۹۵

  • ۲۸ خرداد

    مجله ISC صنایع غذایی

    journal of “Nutrition and Food Sciences Research“ The “Nutrition and Food Sciences Research“is the official scientific quarterly publication of the National Nutrition & Food Technology Research Institute (NFSR). This Journal covers multidisciplinary research concerning nutrition and food technology. NFSRpublishes original research, review articles, short communications and letters to the editor …

  • ۲۸ خرداد

    نشریه پاپریکا : فصل نامه انجمن علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران

     فصل نامه پاپریکا، نشریه انجمن علمی دانشجویی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران می باشد که شماره هفتم آن در خرداد ماه 1395 با محوریت ایمنی غذایی منتشر شده است. در این نشریه تلاش شده است نگرشی نوین در جهت بهبود کیفیت آموزش و بهره وری صنعتی ایجاد کند …

بهمن, ۱۳۹۴

شهریور, ۱۳۹۳

مرداد, ۱۳۹۳

اسفند, ۱۳۹۲