جمعه , ۴ مهر ۱۳۹۹
خانه / استانداردها / ملی / امور تدوین استاندارد

امور تدوین استاندارد

آبان, ۱۳۹۳

اردیبهشت, ۱۳۹۳

  • ۶ اردیبهشت

    اجباری شدن استاندارد پوره گوجه فرنگی

    استاندارد ملی ایران به شماره 14341 تحت عنوان ” پوره گوجه فرنگی – ویژگی ها و روش هاي آزمون71 مشمول مقررات /12/ “که برمبناي هشتاد و هشتمین اجلاس شوراي عالی استاندارد مورخ 71/12/5مشمول استاندارد اجباري قرار گرفته در یکهزارو یکصدوبیست و یکمین اجلاس کمیته ملی مورخ 90/11/25 به تصویب رسیده …

اسفند, ۱۳۹۲