جمعه , ۱۵ آذر ۱۳۹۸
خانه / استانداردها / ملی / فهرست استانداردهای ملی

فهرست استانداردهای ملی

آذر, ۱۳۹۴

 • ۱۳ آذر

  فهرست استانداردهای ملی صنایع غذایی

  سازمان استاندارد

  دانلود فهرست استانداردهای صنایع غذایی

 • ۱۱ آذر

  فهرست استانداردهای صنایع غذایی-میوه ها و سبزی ها

  فهرست استانداردهای صنایع غذایی-میوه ها و سبزی ها به شرح زیر می باشد؛ خشکبار- برگه زردآلو – ویژگیها و روشهای آزمون- 11 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها خشکبار- برگه هلو – ویژگیها و روشهای آزمون- 12 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها خشکبار- قیسی خشك – ویژگیها و روشهای …

 • ۱۱ آذر

  فهرست استانداردهای صنایع غذایی- غلات و حبوبات

  فهرست استانداردهای صنایع غذایی- غلات و حبوبات حبوبات-عدس – ویژگیها و روشهای آزمون 27 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات حبوبات- لوبیا – ویژگیها و روشهای آزمون 38 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات غلات و فرآورده های آن- جو- ویژگیها و روشهای آزمون 47 فناوری مواد غذایی غلات و …

 • ۱۱ آذر

  فهرست استانداردهای صنایع غذایی-روشهای کلی تست و تجزیه و تحلیل فرآورده های غذایی

  فهرست استانداردهای صنایع غذایی-روشهای کلی تست و تجزیه و تحلیل فرآورده های غذایی به شرح زیر می باشد.   حلالهای قابل مصرف در فرآیندهای صنایع غذایی- 1052 فناوری مواد غذایی روشهای کلی تست و تجزیه و تحلیل فرآورده های غذایی میكروبیولوژی – شناسایی و جستجوی كلستریدیوم بوتولینوم در مواد غذایی …

 • ۱۱ آذر

  فهرست استانداردهای صنایع غذایی- روشهای کلی تست و تجزیه و تحلیل فرآورده های غذایی

  فهرست استانداردهای صنایع غذایی- روشهای کلی تست و تجزیه و تحلیل فرآورده های غذایی به شرح زیر می باشد. حلالهای قابل مصرف در فرآیندهای صنایع غذایی- 1052 فناوری مواد غذایی روشهای کلی تست و تجزیه و تحلیل فرآورده های غذایی میكروبیولوژی – شناسایی و جستجوی كلستریدیوم بوتولینوم در مواد غذایی …

 • ۱۰ آذر

  فهرست استانداردهای صنایع غذایی- فرآیندهای صنایع غذایی

  سازمان استاندارد

  لیست استانداردهای صنایع غذایی شاخه فرآیندهای غذایی در جدول زیر ارائه میشود؛ ردیف عنوان (استانداردهای صنایع غذایی) شماره استاندارد ملی صنعت شاخه 1 دام های كشتاری – روش قضاوت بهداشتی روی لاشه و اعضاء در بازرسی پس از كشتار 496 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی 2 دامهای كشتاری – …