چهارشنبه , ۱ آذر ۱۳۹۶
خانه / ضوابط بهداشتی / سازمان غذا و دارو / دبیرخانه کمیته تفحص ایمن زیستی / قوانین و مقررات کمیته ایمنی زیستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قوانین و مقررات کمیته ایمنی زیستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران