چهارشنبه , ۱ آذر ۱۳۹۶
خانه / نشریات / داخلی / فصلنامه / فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شماره ۴۹ منتشر شد

فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شماره ۴۹ منتشر شد

فهرست فصلنامه شماره ۴۹

استخدام مهندسان ناظر کشاورزی در تعارض با سیاستهای خصوصی سازی – ص ۲

ابلاغ سیاستهای کلی محیط زیست – ص ۴

سازمان به عنوان حامی کشاورزان تلقی شود – ص ۵

قوانین و مقررات مصوب مرتبط با کشاورزی – ص ۷

تازه های کشاورزی – ص ۱۰

عوامل اثرگذار بر ترکیب های عطر و طعم دهنده سیر – ص ۱۲

تجزیه و تحلیل شرایط بحرانی جنگلهای بلوط زاگرس – ص ۱۸

سولا، گیاهی جدید عوفه ای با خواص کمی و کیفی مناسب – ص ۲۲

زیست پالائی و عملکرد آن در کاهش ضایعات و آلودگی – ص ۲۶

کشاورزی و منابع طبیعی در سانه ها و مطبوعات – ص ۳۰

سوالات آزمون ادواری یازده، رشته ترویج و آموزش کشاورزی – ص ۳۵

پاسخنامه سوالات آزمون ادواری یازده – ص ۴۲

سوالات آزمون ادواری دوازده، رشته مهندسی آبیاری – ص ۴۳

پاسخنامه سوالات آزمون ادواری دوازده – ص ۴۸

راهنمای تهیه و ارسال مقاله – ص ۴۹

صفحه انگلیسی – ص ۵۰

 

فایل کامل فصلنامه شماره ۴۹ پاییز ۱۳۹۴