چهارشنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
خانه / استانداردها / آزمایشگاه‌های همکار / آزمايشگاه هاي همكار با سازمان استاندارد

آزمايشگاه هاي همكار با سازمان استاندارد

آزمايشگاه هاي تأييد صلاحيت شده بر اساس روش اجرايي NACI-P13

آزمايشگاههاي آزمون تائيد صلاحيت شده بر اساس استاندارد 17025

 آزمايشگاههاي کاليبراسيون تائيد صلاحيت شده بر اساس استاندارد 17025

مدارک مورد نياز جهت تاييد صلاحيت بر اساس استاندارد 17025

نمودار فرايند تاييد صلاحيت آزمايشگاهها براساس استاندارد 17025 در مرکز ملي تاييد صلاحيت

مدارک مورد نياز جهت تاييد صلاحيت بر اساس روش اجرايي NACI-P13