چهارشنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
خانه / استانداردها / آزمایشگاه‌های همکار / شرکت های بازرسی خدماتی

شرکت های بازرسی خدماتی

فهرست شرکتهاي تاييد صلاحيت شده در زمينه بازرسي فني

فهرست شرکتهاي تاييد صلاحيت شده در زمينه بازرسي جوش و گروه مخازن تحت فشار

درخواست تاييد صلاحيت شرکتهاي بازرسي+فهرست مدارک اوليه

فهرست مدارک درخواستي پس از پذيرش تقاضا

جدول تعرفه خدمات تاييد صلاحيت

تعهدنامه شرکت بازرسي