شنبه , ۲۷ مهر ۱۳۹۸

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

دانلود تعرفه خدمات آزمایشگاهی طبق سایت استاندارد:

تعرفه آزمون بیولوژی و میکروبیولوژی

تعرفه ازمون فرآورده‌هاي بسته‌بندي و سلولزي تعرفه آزمون فراورده های بسته بندی وسلولزی

تعرفه آزمون صنایع غذایی

تعرفه آزمون محصولات شیمیایی و پلیمر (شوینده و آرایشی و بهداشتی)