چهارشنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
خانه / استانداردها / آزمایشگاه‌های همکار / شرکت هاي بازرسي مورد تأييد سازمان ملی استاندارد

شرکت هاي بازرسي مورد تأييد سازمان ملی استاندارد

ورود اطلاعات گواهینامه های بازرسی کالا در مبدا (COI)

برگ درخواست تأیید صلاحیت شرکت بازرسی کننده

فرم تقاضای حذف بازرسی در مبدأ

قانون ارتقاء کیفی

فهرست شماره (1) شرکت های بازرسی مورد تائید سازمان ملی استاندارد
( بخش واردات )

فهرست شماره (2) شرکت بازرسی مورد تائید سازمان ملی استاندارد
( بخش صادرات )  

فهرست شماره (3) شرکت بازرسی مجاز به فعالیت در سامانه تعاملات (IMS)
( بخش واردات )