چهارشنبه , ۲۲ آبان ۱۳۹۸
خانه / استانداردها / ملی / فهرست استانداردهای ملی / فهرست استانداردهای صنایع غذایی- فرآیندهای صنایع غذایی
سازمان استاندارد

فهرست استانداردهای صنایع غذایی- فرآیندهای صنایع غذایی

لیست استانداردهای صنایع غذایی شاخه فرآیندهای غذایی در جدول زیر ارائه میشود؛

ردیف عنوان (استانداردهای صنایع غذایی) شماره استاندارد ملی صنعت شاخه
1 دام های كشتاری – روش قضاوت بهداشتی روی لاشه و اعضاء در بازرسی پس از كشتار 496 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
2 دامهای كشتاری – روش استاندارد برای بازرسی لاشه (بازرسی پس از كشتار) 531 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
3 مواد غذایی – آیین كار اصول كلی بهداشتی واحدهای تولیدی 1836 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
4 اسید اسکوربیک مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 2056 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
5 مواد غذایی – مقررات بهداشتی مراكز فروش-آئین کار 2082 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
6 مواد غذایی – مقررات بهداشتی چلوكبابی ها، رستورانها، تریاها(مراکز عرضه) 2083 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
7 غذاي كمكي كودكان و شيرخواران – ايين كار شرايط بهداشتي واحدهاي توليدكننده 2085 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
8 میکروبیولوژی – شناسایی و شمارش کلستریدیوم پرفرانژانس (ولشای) و كلستریدیوم – های احیاكننده سولفیت در مواد غذایی 2197 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
9 آنزیمهای مجاز خوراكی – ویژگیهای تشخیص خلوص 2200 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
10 آنزیمهای مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 2200-1 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
11 آنزیم گلوكوآمیلاز – اندازه گیری فعالیت آنزیمی 2200-5 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
12 آنزیم سلولاز – روش اندازه گیری فعالیت كل آنزیم 2200-6 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
13 آنزیم پپسین – اندازه گیری فعالیت آنزیمی 2200-7 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
14 مقررات بهداشتی كارگران كارگاههای تولید مواد غذایی 2204 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
15 افلاتوكسین – روش تعیین غلظت و درجه خلوص محلولهای استاندارد 2707 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
16 مواد غذایی – روشهای آزمون آفلاتوكسین B و G 2711 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
17 ویتامین ها در فرآیند مواد غذایی – آیین كار برای حفظ و نگهداری 2969 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
18 غلات – روش تعیین میزان سیاهك زدگی (روش رسوبی) 3004 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
19 فرآورده های غذایی بسته بندی شده در بسته های نفوذناپذیر – روش اندازه گیری PH 3195 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
20 ماكارونی – آیین كار بهداشتی واحدهای تولید كننده 3200 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
21 اسید سیتریك مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 3381 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
22 اسید اسكوربیك مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 3444 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
23 مقررات عمومی ایمنی و بهداشتی – ماشین آلات تهیه مواد غذایی 3515 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
24 مقررات ایمنی و بهداشتی – ماشین آلات ماكارونی سازی 3522 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
25 صنایع شیر – شستشو و ضد عفونی تجهیزات و دستگاههای تهیه بستنی – آیین كار 3536 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
26 صنایع شیر – شستشو و ضد عفونی وسایل و تجهیزات مربوط به تهیه و حمل و نقل شیرهای تغلیظ 3537 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
27 صنایع شیر – شستشو و ضد عفونی دستگاههای تهیه ماست و بسته بندی آن 3538 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
28 صنایع شیر – شستشو و ضد عفونی دستگاههای تهیه و بسته بندی كره 3539 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
29 صنایع شیر – شستشو و ضد عفونی دستگاههای پنیر سازی و پنیر به عمل آمده و بسته بندی آن 3540 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
30 پلی فسفات های سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 3571 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
31 جوجه یك روزه – آیین كار عرضه 3663 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
32 نوشابه گازدار – آیین كار بهداشتی واحدهای تولید كننده 3690 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
33 صنایع غذایی – تجهیزات و لوازم مورد مصرف – آیین كار بهداشتی 3766 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
34 صمغ گوار مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 3913 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
35 گوسفند و بز – آیین كار نگهداری پخش و عرضه كله پاچه 4010 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
36 گوسفند و بز – آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری كله و پاچه 4011 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
37 گوسفند و بز – آیین كار آماده سازی كله و پاچه 4012 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
38 قارچ دكمه ای خوراكی – آیین كار بهداشتی واحدهای تولید كننده 4016 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
39 گاو – آیین كار آماده سازی کله 4018 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
40 بازرسی فنی و بهداشتی گوسفند و بز زنده، پیش از كشتار در كشتارگاه – آیین كار 4516 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
41 بازرسی فنی بهداشتی لاشه گوسفند و بز، پس از كشتار در كشتارگاه – آیین كار 4517 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
42 صنايع غذائي- سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط كنترل بحرانی (HACCP) – آیین كار 4557 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
43 گوشت – اصول و شرایط مهر كردن لاشه های گوسفند یا بز و گاو و یا گاومیش 4612 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
44 گوشت – ویژگی ها و شرایط مهر و استامپ 4613 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
45 گوشت – آیین كار مهر كردن لاشه های گاو و گاومیش 4614 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
46 صنایع شیر و فرآورده های آن – آیین كار بهداشتی كارخانجات 4629 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
47 غذاهای اسیدی و كم اسید – آیین كار بهداشتی تولید و بسته بندی اسیتیك 4774 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
48 شیره خرما – آیین كار روش و شرایط بهداشتی تولید 5259 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
49 پاستوریزاسیون غذاهای با اسیدیته بالا و غذاهای اسیدی – آیین كار 5355 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
50 سترونی غذاهای با اسیدیته پایین – آیین كار 5356 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
51 مواد غذایی – باقی مانده داروهای دامی – واژه نامه 5591 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
52 مرغ – آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری پای مرغ 5593 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
53 مواد غذایی – باقیمانده داروهای دامی در ماهی ، شیر ، تخم مرغ و فرآورده های آنها – نمونه برداری جهت كنترل 5658 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
54 مواد غذایی – باقیمانده داروهای دامی در گوشت قرمز و گوشت ماكیان و فرآورده های آنها – نمونه برداری جهت كنترل 5659 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
55 غذاهای رژیمی – روش ازمون ویتامین A 5781 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
56 فرآورده هاي غذاییءکشاورزی و دامی – بیشینه رواداری مایكوتوكسینها 5925 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
57 مواد غذايي – تعيين آفلاتوكسين گروههاي B,G در مواد غذايي مختلف به وسيلة كروماتوگرافي صفحه نازك و تخليص بوسيلة ستون ايمونوافينيتي – روش آزمون 6696 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
58 فرآورده های غذایی کشاورزی دامی- مایکوتوکسین B وg – روش آزمون به طريق كروماتوگرافي مايع با كارآيي عالي و خالص سازي با ستون ايمونوافينيتي 6872 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
59 بادام زميني-از برداشت تا بسته بندي و انبارداري-آئين كار 7704 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
60 كره پاستورريزه-راهنماي استقرار سيستم تجزيه و تحليل عوامل خطرزا و نقاط كنترل بحراني(HACCP) 7771 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
61 ادويه و چاشني مورد استفاده در گوشت فرآوري شده-روش تيمار 7939 فناوري مواد غذايي فرآیندهای صنایع غذایی
62 آرد گندم-آئين كار توليد 7992 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
63 آدامس – ویژگیها 8 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
64 آنزیم لیپاز – اندازه گیری فعالیت آنزیمی 2200-4 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
65 حلوا ارده – ویژگیها و روش آزمون 2462 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
66 مواد غذایی و کشاورزی – نمونه برداری برای آزمون آفلاتوكسین 2581 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
67 مواد غذایی – ژله دسر و ژله فرم دار – ویژگیها و روشهای آزمون 2682 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
68 ارده – ویژگیها و روش آزمون 2695 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
69 بسته بندی قوطی های فلزی محتوی مواد غذایی صادراتی – كارتن – ویژگیها و روشهای آزمون 2922 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذاییکلیات فرآورده های غذایی
70 بسته بندی آلایش خوراكی – قوطیهای فلزی 2929 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
71 سلوفان بدون پوشش – ویژگی های و روش های آزمون 2937 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
72 مواد غذایی سریعا منجمد شده در طی حمل و نقل – آیین كار جابجایی 3037 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
73 مواد غذایی منجمد – آیین كار اندازه گیری دما 3038 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
74 مواد غذایی منجمد – آیین كار فرآیند انجماد و عرضه آن 3039 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
75 فرآورده های غذایی بسته بندی شده در بسته های نفوذناپذیر – روش اندازه گیری PH 3195 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
76 اسید سوربیك مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 3473 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
77 آنتی اكسیدانهای مجاز خوراكی 3608 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
78 اسید سیتریک بدست آمده از کاندیدا لیپولی تیکا- روش اندازه گیری جذب اشعه ماوراء بنفش توسط هیدروکربورهای چند هسته ای 3614 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
79 نیترات سدیم مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگی ها و روش های آزمون 3615 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
80 مواد غذایی – برچسب گذاری – ادعاهای تغذیه ای 4711 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
81 شیره درخت بنه – آیین کار استحصال جمع آوری و بسته بندی 5428 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
82 غذاهای رژیمی – روش اندازه گیری مقدار آهن كامل در غذاهای رژیمی 5509 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
83 قاو وت – ویژگیها و روشهای آزمون 6006 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
84 فرآورده های غذایی – شناسایی یافتهای غیر مجاز به روش بافت شناختی 6103 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
85 غذایی رژیمی – روش اندازه گیری ویتامین D 6151 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی
86 مواد غذايي – دسر پاستوريزه و بسته بندي شده – ويژگيهاي مكروبيولوژي 7110 فناوری مواد غذایی کلیات فرآورده های غذایی

1فهرست استانداردهای صنایع غذایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 8 =