شنبه , ۲۷ مهر ۱۳۹۸
خانه / استانداردها / ملی / فهرست استانداردهای ملی / فهرست استانداردهای صنایع غذایی-میوه ها و سبزی ها

فهرست استانداردهای صنایع غذایی-میوه ها و سبزی ها

فهرست استانداردهای صنایع غذایی-میوه ها و سبزی ها به شرح زیر می باشد؛

خشکبار- برگه زردآلو – ویژگیها و روشهای آزمون- 11 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خشکبار- برگه هلو – ویژگیها و روشهای آزمون- 12 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خشکبار- قیسی خشك – ویژگیها و روشهای آزمون 13 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
پسته – ویژگیها 15 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
مغز بادام شیرین و تلخ – ویژگیها و روشهای آزمون 16 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كشمش – ویژگیها و روش آزمون 17 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
مغز گردو – ویژگیها درجه بندی و روشهای آزمون 18 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
مغز هسته زردآلو – ویژگیها و روشهای آزمون 19-1 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
مغز هسته هلو – ویژگیها و روشهای آزمون 19-2 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
مغز بخورك – ویژگی ها و روشهای آزمون- 19-3 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
بسته بندی- كارتن جهت خشكبار – ویژگیها و روشهای آزمون 36 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سیب زمینی – ویژگیها و روشهای آزمون 39 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
گوجه فرنگی – ویژگیها و درجه بندی و دسته بندی 40 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – انگور – ویژگیها 41 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خشکبار- برگه زردآلو- آئین کار بهداشتی تولید و بسته بندی 61 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – فلفل دلمه ای – ویژگیها 63 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – آلوی خشك – ویژگیها و روشهای آزمون 65 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها- پیاز – ویژگیها و روشهای آزمون 87 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- بادام سنگی (شیرین و تلخ) – ویژگیها 88 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – گل كلم – ویژگیها 89 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – كلم پیچ – ویژگیها و روشهای آزمون 89-1 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – هلو – ویژگیها 90 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو خیار شور – ویژگیها و روشهای آزمون 116 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
آب میوه- لیمو ترش – ویژگیها 117 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو نخود سبز – ویژگیها و روشهای آزمون 118 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو لوبیا سبز 119 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – كرفس- ویژگیها و روشهای آزمون 169 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیها – نارنج – ویژگیها و روشهای آزمون 177 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – بادمجان – ویژگیها 184 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – كدو مسمایی 185 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – گردو – ویژگیها و روشهای آزمون 212 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
مربا و مارمالاد و ژله – مربا 214 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
مغز پسته – ویژگی ها و روشهای آزمون 218 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- انجیر خشك – ویژگیها و روشهای آزمون 226 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – طالبی- ویژگیها و درجه بندی 234 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – گیلاس تازه – ویژگیها و روشهای آزمون 235 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – آلبالو – ویژگیها 236 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – خیار – ویژگیها و روشهای آزمون 237 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – توت فرنگی – استاندارد ویژگیها 238 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – شلیل – ویژگیها 239 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – بامیه – ویژگیها و روشهای آزمون 240 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – سیر – ویژگیها و روشهای آزمون 241 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – خربزه – ویژگیها 242 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – فندق- ویژگیها و درجه بندی 247 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها- لوبیا سبز تازه – ویژگیها 261 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – انار – ویژگیها 262 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – نارنگی – ویژگیها 266 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – هندوانه – استاندارد ویژگیها 271 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – پرتقال – ویژگیها 279 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- به – ویژگیها و روشهای آزمون 280 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خرمای سایر- ویژگیها- درجه بندی- روش آزمون 285 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها- هویج – ویژگیها 286 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – خرمالو – ویژگیها و روشهای آزمون 287 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – ازگیل – ویژگیها و روشهای آزمون 288 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – لیمو شیرین – ویژگیها 290 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – لیمو ترش سنگی – ویژگیها 291 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – لیموترش (لیمو آب) و روشهای آزمون 292 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – دارابی – ویژگیها و روشهای آزمون و محاسبه 324 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – گریپ فروت – ویژگیهای میوه 325 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – سیب – ویژگیها 347 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – تره فرنگی – ویژگیها 359 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – گلابی – ویژگیها و روشهای آزمون 362 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – زردآلو – ویژگیها 367 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیها – اندازه گیری میزان اسید 373 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – اسفناج – برگ تازه- ویژگیها و روشهای آزمون 387 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خرمای مضافتی – ویژگیها و روشهای آزمون 395 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – ترپچه – ویژگیها و روشهای آزمون 397 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها- گوجه فرنگی سبز 399 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها- نخودفرنگی – ویژگیها 400 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – شوید تازه – ویژگیها و روشهای آزمون 410 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – فلفل سبز – ویژگیها 436 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – جعفری تازه – ویژگیها و روشهای آزمون 438 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
بذرگشنیز- ویژگیها و روشهای آزمون 443 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – شلغم – ویژگیها و روشهای آزمون 451 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیهای تازه (چغندر لبویی) – ویژگیها و روشهای آزمون 472 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
پسته و مغز بادام صادراتی – بسته بندی 495 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
آب میوه- ویژگیهای آب پرتقال 507 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیهای تازه (نعناع) – ویژگیها و بسته بندی 533 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیهای تازه (سیر تازه) – ویژگیها، درجه بندی و بسته بندی 534 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- گوجه درختی – ویژگیها 535 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كشمش دانه دار 545 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه های خشك شده – روش اندازه گیری انیدرید سولفور 569 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه و سبزیهای تازه – نمونه برداری 622 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خشكبار – روش اندازه گیری رطوبت 672 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
رب گوجه فرنگی – ویژگیها و روشهای آزمون و اصلاحیه 761 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خرمای كبكاب – ویژگیها و روش های آزمون 803 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیهای تازه – روش نگهداری در سردخانه 830 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- سیب- آیین نگهداری در سردخانه 946 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها- آرتیشو – ویژگیها 982 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- زیتون خوراكی – ویژگیها و روشهای آزمون و درجه بندی 987 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیهای تازه – روش اندازه گیری باقیمانده خشك تام 1003 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیهای تازه – اندازه گیری ناخالصیهای معدنی 1004 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیهای تازه – اندازه گیری خاكستر غیر محلول در اسید كلریدریك 1005 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه و سبزیجات تازه – روش اندازه گیری باقیمانده خشك، محلول در آب 1007 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خشكبار – روش نمونه برداری 1036 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
آب میوه- گوجه فرنگی – ویژگیها و روشهای آزمون 1112 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو گوجه فرنگی -ویژگیها و روشهای آزمون 1114 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – نعناع خشك شده – ویژگیها 1157 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- گلابی در سردخانه – آیین كار نگهداری 1185 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – موز – چیدن – بسته بندی و نگهداری 1252 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه و سبزیجات تازه – جعبه های چوبی برای بسته بندی- ویژگیها 1277 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – هلو در سردخانه – راهنمایی حمل و نقل و نگهداری 1369 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو مارچوبه- ویژگیها و روشهای آزمون 1370 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – فلفل فرنگی شیرین – ویژگیها 1378 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – سیر خشك (برگه ای، تكه ای، رنده شده، گرد سیر) – ویژگیها 1441 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
سبزيها – آندیو – ویژگیها 1444 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو گل كلم- ویژگیها و روشهای آزمون 1575 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو اسفناج- ویژگیها و روشهای آزمون 1576 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سیب زمینی – نگهداری 1604 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزيها – پیاز خشك شده – ویژگیها 1625 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – سوسنبر خشك – ویژگیها 1626 فناوری مواد غذایی فرآیندهای صنایع غذایی
سبزيها – قارچهای تازه خوراكی و پرورشی – ویژگیها 1627 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ادویه و چاشنی – مارچوبه – ویژگیها 1628 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
آب ميوه – ويژگيهاي آب انگور 1634 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی- 1635 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – كلم گل – نگهداری در سردخانه 1696 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – گیلاس پیوندی و گیلاس مشهد – نگهداری در سردخانه 1729 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
بسته بندی – قوطی فلزی آب پرتقال – ویژگیها 1750 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیها- هویج – نگهداری در سردخانه 1757 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- آلو و گوجه – نگهداری در سردخانه 1758 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
شربت آلبالو – ویژگیها و روشهای آزمون 1812 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
رب انار – ویژگیها و روشهای آزمون 1813 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
آبغوره – ویژگیها 1815 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – اسفناج – نگهداری در سردخانه 2013 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – دنبلان كوهی – ویژگیها و درجه بندی 2014 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – ریواس “ریباس” – ویژگیها 2015 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیها – زردآلو – نگهداری در سردخانه – آیین كار 2016 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها- كرفس – نگهداری در سردخانه 2017 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو خیارشور، لوبیا سبز و نخود سبز – قوطی فلزی – ویژگیها 2030 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
پسته – قوطی فلزی پسته – ویژگیها 2144 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
بسته بندی سبد مقوایی غیر قابل برگشت برای گوجه فرنگی – ویژگیها 2151 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه و سبزیجات در سردخانه – شرایط فیزیكی نگهداری و روش اندازه گیری آنها 2199 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خشكبار و حبوبات- (فومیگاسیون) – آیین كار ضد عفونی 2339 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- آلبالو خشك – ویژگیها و روشهای آزمون 2341 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
آرد بادام زمینی – ویژگیها 2359 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
پسته – از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی – آیین كار تهیه 2380 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خرما – از مرحله برداشت فرآوری و بسته بندی – آیین كار 2381 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كشمش – از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی – آیین كار تهیه 2382 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خشکبار- برگه هلو- از مرحله برداشت تا بسته بندی – آیین كار تهیه 2383 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – ریحان تازه – ویژگیها 2458 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – ترخان – ویژگیها 2459 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كمپوت سیب – ویژگی ها و روش های آزمون- 2485-2 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كمپوت گلابی – ویژگی ها و روش های آزمون- 2485-3 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كمپوت زردآلو – ویژگی ها و روش های آزمون- 2485-4 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كمپوت آلبالو – ویژگی ها و روش های آزمون- 2485-5 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كمپوت گیلاس – ویژگی ها و روش های آزمون- 2485-6 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كمپوت هلو- ویژگیها و روشهای آزمون 2485-8 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كشمش جهت مصارف صنعتی – ویژگیها 2494 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خشکبار- برگه زردآلو جهت مصارف صنعتی – ویژگیها 2495 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خرمای سایر جهت مصارف صنعتی – ویژگیها 2496 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خرمای شاهانی – ویژگیها و روشهای آزمون 2510 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
نكتارهای (هلو، آلو، گلابی-، سیب و زردآلو) ویژگیها 2613 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
آب ميوه – آب گریپ فروت طبیعی – ویژگیها 2614 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
آب ميوه – آب انگور تغلیظ شده (كنستانتره-) 2615 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
آب ميوه – آب انار – ویژگیها 2616 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خرمای خاصه – ویژگیها و روش آزمون 2710 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- بنه – ویژگیها و روش آزمون 2717 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سدر كنار – ویژگیها و روشهای آزمون 2718 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خرمای رطب – ویژگیها و روش آزمون 2721 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كاغذ نگهداری میوه جات – ویژگیها و روشهای آزمون 2729 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سیب زمینی – آیین كار نگهداری در فضای آزاد 2784 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو ذرت – ویژگیها و روشهای آزمون 2789 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
بذر خیار – ویژگیها 2812 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
بذر گندم – ویژگیها و روشهای آزمون 2813 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
بذر برنج – ویژگیها 2814 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
بذر فلفل – ویژگیها 2815 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
بذر پیاز – ویژگیها 2817 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها – انگور در سردخانه – آیین كار نگهداری 2847 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو قارچ – ویژگیها و روشهای آزمون 2871 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزه ها – روش تعیین مقدار كادمیوم بوسیله جذب اتمی بدون شعله 2876 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه-ها و سبزیها – تعیین مقدار جیوه بوسیله جذب اتمی بدون شعله 2877 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – آیین كار آماده سازی برای خشك كردن و بسته بندی 2902 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – مرزنگوش وحشي خشك شده-برگهاي كامل و ساييده-ويژگيها 2906 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
بسته بندی میوه و سبزیجات تازه صادراتی – كارتن – ویژگیها و روشهای آزمون 2923 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خرمای قصب – ویژگی ها و روش های آزمون 2944 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خرمای خشك – ویژگی ها و روش های آزمون 2945 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خرما – خارك پخته – ویژگیها و روشهای آزمون 2978 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
وسايل اتصال ( ارتباط و يا انشعاب ) براي تاسيسات الكتريكي ثابت خانگي و مشابه 2983 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كشمش سبز – ویژگی ها و روش آزمون 3122 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كشمش سبز – ویژگی ها و روش آزمون 3122 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
پسته – روش تشخیص پسته های یخ خندان از پسته طبیعی خندان 3131 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
لواشك – ویژگیها و روشهای آزمون 3308 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
زرشك – ویژگیها و روشهای آزمون 3337 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
مغز فندق – ویژگیها و روشهای آزمون 3338 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – مرزه تابستانی – ویژگیها 3358 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – مرزه زمستانی – ویژگیها 3359 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
قارچ های تازه خوراكی – پرورشی – آیین كار و بهداشت نگهداری و حمل و نقل 3372 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كشمش دانه دار جهت مصارف صنعتی – ویژگیها و روشهای آزمون 3387 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – انبه – ویژگیها و روشهای آزمون 3412 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
آب میوه – ویژگیهای میكروبیولوژی و تعیین شرایط بهداشتی آب میوه هائی كه منحصرا با استفاده از روشهای فیزیکی نگهداری میشوند 3414 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
مغز بادام – خلال – ویژگیها و روشهای آزمون 3415 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
بادام زمینی – ویژگیها و روشهای آزمون- 3416 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
مخلوط شور – ویژگیها و روشهای آزمون 3438 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها- آئین کار نگهداری سیر در انبار – سردخانه 3446 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
نارگیل – پودر – ویژگیها و روشهای آزمون 3461 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه-ها و سبزیها – كیوی – ویژگیها 3475 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- سیب درختی برای مصارف صنعتی – ویژگیها و روشهای آزمون- 3476 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیجات و میوه تازه – روش چیدن بسته های متوازی السطوح در وسایل نقلیه زمینی- 3491 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
شیرینی های آردی – ویژگیها 3493 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خشکبار- توت خشك – ویژگیها و روشهای آزمون 3507 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها- آئین کار نگهداری و ترابری لوبیا سبز- سردخانه 3524 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خربزه درختی-، ویژگیها – روشهای آزمون 3525 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سیب زمینی شرح شده در روغن – آیین كار تولید 3575 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
گوجه فرنگی – آیین كار و ترابری در سردخانه 3588 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزيها – باقلا سبز – ویژگیها 3595 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- آلو زرد – ویژگیها 3610 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- سیب خشك – ویژگی ها و روش های آزمون 3612 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
مغز گردو – آیین كار تهیه از برداشت تا بسته بندی 3613 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
اسید بنزوییك در میوه ها و سبزیها و فرآورده های آنها – اندازه گیری 3630 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
پسته – خلال مغز پسته – ویژگیها و روشهای آزمون 3639 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
قند حبه – ویژگیها و روشهای آزمون 3679 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیها- هندوانه در سردخانه – آيين كار نگهداري و ترابري 3697 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – كلم پیچ – آیین كار نگهداری و ترابری در سردخانه 3698 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – كلم چینی – ویژگیها 3738 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سیب-زمینی پیش برداشت – ویژگیها 3739 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – نعناع تازه – ویژگیها 3741 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
عناب ویژگیها و روشهای آزمون 3750 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو خوراك بادمجان – ویژگیها 3762 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سیب زمینی – تكه های سرخ شده در روغن (چیپس) – ویژگیها و روشهای آزمون 3764 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
رب گوجه فرنگی – روش تشخیص و اندازه گیری ریسه های كپك 3767 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه و سبزی و فرآورده های آنها – اندازه گیری مواد جامد نامحلول در آب 3860 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خیار در سردخانه – آیین كار نگهداری و ترابری 3894 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها-آیین كار نگهداری و ترابری- كاهو در سردخانه 3895 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه و سبزی و فرآورده های آنها اندازه گیری قلیاییت خاكستر محلول در آب 3908 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه و سبزی و فرآورده های آنها – اندازه گیری سرب به شیوه طیف سنجی جذب اتمی بدون شعله 3909 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه و سبزی و فرآورده های آن – روش اندازه گیری دود گوگرد (دی اكسید گوگرد) 3910 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سوربیتول مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 3911 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – كلم پیچ – آیین كار نگهداری در فضای باز 3935 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- گلابی خشك – ویژگیها و روشهای آزمون 3936 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
مغز بادام – آیین كار تهیه 3937 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه و سبزی و فرآورده آنها – اندازه گیری ماده خشك به روش خشك كردن در فشار كاسته شده 3982 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه و سبزی و فرآورده های آنها – اندازه گیری قلیاییت خاكستر كل 3983 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه و سبزی و فرآورده آنها – اندازه گیری ماده خشك به روش تقطیر همراه با حلالهای غیر قابل آمیزش با آب 3984 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
غلات و حبوبات و مواد كشاورزی خوراكی خشك – آیین كار انبارداری 4013 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
قارچ دكمه ای خوراكی – آیین كار بهداشتی واحدهای تولید كننده 4016 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
آب ميوه – پرتقال تغلیظ شده (كنسانتره) ویژگیها و روشهای آزمون 4083 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- توت فرنگی در سردخانه – آیین كار نگهداری 4098 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه و سبزی و فرآورده های آنها – اندازه گیری نیتریت و نیترات به طریق بیناب سنجی جذبی ملكولی 4106 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه های نارس – آیین كار رسانیدن میوه ها پس از نگهداری در سردخانه 4107 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
مربای شقاقل – ویژگیها و روشهای آزمون 4142 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- گیلاس خشك – ویژگیها و روشهای آزمون 4198 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزی های ریشه ای در سردخانه – آیین كار نگهداری و ترابری 4215 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خشكبار – فهرست اقلام 4290 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو خورشت قرمه سبزی 4293 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو خورشت قیمه 4294 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
آب میوه ها و سبزیها – روش اندازه گیری دی اكسید گوگرد 4308 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه و سبزی و فرآورده های آن – اندازه گیری كل دی اكسید گوگرد 4361 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه و سبزی – اندازه گیری pH در فرآورده ها 4404 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و فرآورده های آنها – روش شناسایی و اندازه گیری ریسه های كپك 4405 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه و سبزی و فرآورده های آنها – روش اندازه گیری كاروتن 4491 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه و سبزی و فرآورده های آنها – روش اندازه گیری آرسنیك با شیوه بیناب سنجی 4492 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – جعفری خشك – ویژگیها و روشهای آزمون 4525 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – جعفری خشك – ویژگیها و روشهای آزمون 4525 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیجات كاكوتی خشك – ویژگیها و روشهای آزمون 4526 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها- پیاز – آیین كار نگهداری 4551 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیها – روشهای نگهداری در سردخانه با هوای كنترل شده 4559 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها- تره فرنگی در سردخانه – آیین كار نگهداری و ترابری 4560 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیهای ریشه ای و كلم پیچ – آیین كار نگهداری در انبارهایی با تهویه كنترل شده 4570 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سیب زمینی – آیین نگهداری با هوادهی مصنوعی 4615 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
مغز پسته بدون پوست سوم – ویژگیها و روشهای آزمون- 4631 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ترشی چغندر لبویی – ویژگیها و روشهای آزمون 4657 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كمپوت كيوي – ويژگيها و روشهاي آزمون 4776 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه گوجه سبز درختی (شور) – ویژگیها و روشهای آزمون 4836 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – واژه نامه – قسمت اول 4889-1 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – واژه نامه – قسمت دوم 4889-2 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – واژه نامه – قسمت اول 4890-1 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – واژه نامه – قسمت دوم 4890-2 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیها – واژه نامه ریختار و ساختار – قسمت اول 4891-1 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیها – واژه نامه ریختار و ساختار – قسمت دوم 4891-2 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیها – روش اندازه گیری مس، روش فتومتری 4900 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیها – روش اندازه گیری قلع 4901 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیها و فرآورده های آنها – تجزیه مواد آلی به روش مرطوب 4902 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو شور بامیه – ویژگی ها و روش های آزمون 4918 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
پسته مكانیك خندان – ویژگیها و روشهای آزمون 4919 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
پسته – روشهای آزمون 4920 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
پسته ناخندان – ویژگیها و روشهای آزمون 4921 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو لوبیا چیتی با قارچ – ویژگیها و روشهای آزمون 4943 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – گیلاس و آلبالو در سردخانه – آیین كار نگهداری و ترابری 4973 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – سیب – آیین كار نگهداری در هوای كنترل شده 4974 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
مركبات – آیین كار نگهداری 4975 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیها – آیین كار بسته بندی اولیه 4976 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خرما – ویژگیها و روشهای آزمون شیره خرما 5075 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كمپوت نارنگی – ویژگیها و روشهای آزمون 5086 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیها – روش چیدن بسته های متواری السطوح میوه و سبزیهای تازه در وسایل نقلیه زمینی 5087 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – كاسنی – ویژگیها 5103 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – نخود سبز یخ زده 5168 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – اسفناج یخ زده 5169 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – هویج یخ زده 5170 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیهای یخ زده – تعیین ناخالصی های كانی 5171 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیهای یخ زده – روش اندازه گیری سنگینی ناب 5172 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیهای یخ زده – روش یخ زدایی 5173 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
حبوبات- نخود سبز یخ زده – روش اندازه گیری مواد جامد نامحلول در الكل 5174 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – بابونه – ویژگیها 5182 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
پسته و مغز پسته – آیین كار نمونه برداری برای آزمون آفلاتوكسین 5197 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
نخودچی- ویژگیهای آزمون 5199 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
مغز بادام هندی- ویژگیها و روشهای آزمون 5200 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- سیب – پوره – ویژگیها و روشهای آزمون 5210 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سیب زمینی – آیین كار برداشت 5215 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو باقلاپخته – ویژگیها و روشهای آزمون 5225 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- انجیر فرآیند شده ویژگیها و روشهای آزمون 5299 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خرمای پیارم – ویژگیها و روشهای آزمون- 5311 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خرمای هلیله ای – ویژگیها و روشهای آزمون 5312 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خرمای كلوته – ویژگیها و روشهای آزمون- 5313 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خرمای ربی – ویژگیها و روشهای آزمون 5314 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كمپوت میوه مخلوط – ویژگیها و روشهای آزمون 5342 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
رب گوجه فرنگی – آیین كار تولید كنسرو 5489 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كمپوت سيب و گلابي – آيين كار توليد 5490 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها وسبزیها – اندازه گیری مواد جامد محلول به روش ضریب شكست 5507 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو لوبیا چیتی و سوسیس در سس گوجه فرنگی – ویژگیها و روشهای آزمون 5559 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزيها – لوبیا سبز یخ زده – ویژگیها و روشهای آزمون 5583 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ذرت شیرین یخ زده – ویژگیها و روشهای آزمون بلال 5584 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ذرت شیرین یخ زده – ویژگیها و روشهای آزمون دانه ها 5585 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سیب زمینی سرخ كرده یخ زده 5586 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها – سیر یخ زده – ویژگیها و روشهای آزمون 5587 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیهای یخ زده – روش پخت آزمایشگاهی 5588 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها- پیاز یخ زده – ویژگیها و روشهای آزمون 5589 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیها و فرآورده های آنها – اندازه گیری اسید اسكوربیك (ویتامین ث ) روش متداول 5609 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
غوره-شور – ویژگیها و روشهای آزمون 5620 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو فلفل شور – ویژگیها و روشهای آزمون 5621 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها – به – آیین كار نگهداری میوه در سردخانه 5632 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
گوجه فرنگی خشك شده – ویژگیها و روشهای آزمون 5639 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو سبزی مخلوط – ویژگیها و روشهای آزمون 5663 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خرما – ویژگیها و روشهای آزمون – خمیر خرما 5720 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای – آیین كار تولید 5762 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
رب گوجه فرنگی فله – آیین كار نگهداری در سردخانه 5766 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزيهاي خشك- بسته بندی – ویژگی ها 5852 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خرمای كروت – ویژگی ها و روش های آزمون 5858 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیهای خشك – ویژگیهای میكروبیولوژیك و روش آزمون 5939 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه های یخ زده – توت فرنگی – تمشك – ویژگی و روشهای آزمون 5951 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه و فرآورده های آن – اندازه گیری اسیدمالیك كل (چپ گردو غیر فعال ) به روش عیارسنجی و پلاریزاسیون 5970 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
خرما – بسته بندی- ويژگيها 5998 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها- سیر – پودر – ویژگیها و روشهای آزمون 5999 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها- پیاز – پودر – ویژگیها و روشهای آزمون 6000 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سیب زمینی – پوره خشك شده – ویژگیها و روشهای آزمون 6001 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
لیمو ترش – گرد – ویژگیها و روشهای آزمون 6003 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سیب زمینی – پودر – ویژگیها و روشهای آزمون 6005 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سیب زمینی سرخ شده در روغن – ویژگیهای میكروبیولوژی و روش های آزمون قطعات 6022 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیهای تازه – بسته بندی از مرحله ورود فرآورده به كارگاه تا بسته بندی نهایی 6040 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- انار – دانه خشك شده – (انار دانه) ویژگیها و روشهای آزمون 6083 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزيها – كاهو – ویژگیها و روشهای آزمون 6119 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه و سبزی و فرآورده های آنها – اندازه گیری روش بیناب سنجی دی تیزون 6120 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه وسبزی و فرآورده های آن – اندازه گیری به روش پلاروگرافی 6122 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه وسبزی و فرآورده های آن – اندازه گیری به شیوه جذب اتمی بدون شعله 6123 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه های یخ زده – گیلاس و آلبالو – ویژگیها و روشهای آزمون 6124 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه های یخ زده – اندازه گیری كل مواد جامد محلول در آب 6125 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه های یخ زده – هلو و زردآلو – ویژگیها و روشهای آزمون 6126 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو لوبیا چیتی با گوشت – ویژگیها و روشهای آزمون 6154 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها- آلبالو در سردخانه- آئین کار برداشت ترابری و نگهداری 6155 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
رب گوجه فرنگی – ویژگیها و روشهای آزمون پودر 6156 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها و سبزیها- سنجد – ویژگیها و روشهای آزمون 6257 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
برگه موسیر ویژگیها و روشهای آزمون 6258 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزيها – كنگر – ویژگیها و روشهای آزمون 6259 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها وسبزیها – اندازه گیری ازت زیان آوربه روش پتانسیومتری – روش آزمون 6266 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها و سبزيها – ميوة زيتون – آئين كار برداشت و نگهداري 6414 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها- تره خشك – ويژگيها و روشهاي آزمون 6599 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها- شويد خشك– ويژگيها و روشهاي آزمون 6600 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها- تره تازه – ویژگیها و روشهای آزمون 6601 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها و سبزيها – سموم آفت كش در خربزه – باقيمانده قابل پذيرش 6656 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو عدسي – ويژگيها و روشهاي آزمون 6695 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
چغندرقند– تعيين ازت زيان آور- روش آزمون 6720 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو رب گوجه فرنگی- راهنماي استقرارتجزيه وتحليل عوامل خطرزا و نقاط كنترل بحراني درتوليد 6760 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها و سبزي ها – نگهداري كيوي در سردخانه – آئين كار 6803 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها- گل كلم تند يخ زده – ويژگيها وروشهاي آزمون 6846 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سبزیها- كلم دكمه اي تند يخ زده – ويژگيها وروشهاي آزمون 6847 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها و سبزيها – برگه كيوي – ويژگيها و روشهاي آزمون 6871 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها و سبزيها – لواشك ميوه – آئين كارتوليد 6936 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها و سبزيها –تره فرنگي تند يخ زده – ويژگيها و روشهاي آزمون 6955 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
میوه ها و سبزیها-کمپوت پرتقال-ویژگیها و روشهای آزمون 6956 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها و سبزيها – كنسروشور برگ مو – ويژگيها و روشهاي آزمون 6957 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها و سبزيها – برداشت تا خشك كردن و نگهداري – آئين كار 6962 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها و سبزيها – سيب زميني – اندازه گيري نيترات و نيتريت – روش اسپكترومتري – روش آزمون 6963 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها و سبزيها – سيب زميني – پرك – ويژگيها و روشهاي آزمون 6964 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها و سبزيها – سيب زميني – ريزدانه – ويژگيها و روشهاي آزمون 6965 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
مواد افزودني – اسيد فسفريك خوراکی- تعيين ميزان كلسيم به روش جذب اتمي با شعله – روش آزمون 6988 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
مواد افزودنی – اسید فسفریک خوراکی – تعیین میزان هیدروژن سولفوره به روش تیتراسیون- روش آزمون 6989 فناوری مواد غذایی میوه ها و سبزیها
مواد افزودني – بي كربنات آمونيوم خوراکی- تعيين ميزان آرسنيك به روش فتومتريك دي اتيل تيو كاربامات نقره – روش ازمون 6990 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
موادافزودنی- بی کربنات آمونیوم خوراکی- تعیین مقدار نیتروژن آمونیاکی به روش حجمی بعد از تقطیر-روش آزمون 6991 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
آنغوزه شیرین- روش شناسائی شیره خرما- ویژگیها و روشهای آزمون 7060 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
عسل – باقيمانده داروهاي دامي – روش نمونه برداري براي كنترل – روش آزمون 7087 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها و سبزيها – پياز خوراكي – اندازه گيري نيترات و نيتريت – روش اسپكتروفتومتري 7132 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها و سبزيها – خشك كردن سبزيها – آيين كار بهداشتي 7136 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها و سبزيها – بلوط – دانه و پوره كنسرو شده – ويژگيها و روشهاي آزمون 7210 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه هاي خشك – آيين كار توليد بهداشتي 7215 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه و سبزي – انار – برداشت ، جداسازي، درجه بندي ، ترابري و بسته بندي – آيين كار 7231 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
آب سبزي ها – ويژگيها و مقررات عمومی 7425 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سيب زميني – پرک و ريزدانه – آيين كار توليد 7426 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو دلمه بادمجان در روغن نباتي مايع يا سس گوجه فرنگي – ويژگيها و روشهاي آزمون 7572 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
سيب زميني – آيين كار نگهداري 7574 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
آلوچه فرآوري شده – ويژگيها و روشهاي آزمون 7635 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها و سبزي هاي تازه-كاهش عوامل خطرزاي ميكروبيولوژي-آئين كار 7687 فناوري مواد غذايي میوه ها، سبزیها
زغال اخته منجمد شده سريع-ويژگيها و روش هاي آزمون 7705 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو تمشك-ويژگي ها و روش هاي آزمون 7706 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها و سبزي ها-اندازه گيري مقدار اسيد فرميك-قسمت اول:روش وزن سنجي 7772-1 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها و سبزي ها-اندازه گيري مقدار اسيد فرميك-قسمت دوم:روش معمول 7772-2 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
انجير فرآيند شده-ويژگيهاي ميكروبيولوژي 7868 فناوري مواد غذايي میوه ها، سبزیها
پيازچه-ويژگيها و روش هاي آزمون 7932 فناوری مواد غذایی ميوه ها،سبزيها
سس گوجه فرنگي-آئين كار توليد 7936 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها و سبزيها-اندازه گيري آهن-روش آزمون 7937 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كنسرو خيارشور-آئين كار توليد 7940 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه ها وسبزي ها-اندازه گيري مقدار مواد جامد محلول-رفركتومتري 7994 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
كمپوت(خوشاب)انبه-ويژگي ها و روش هاي آزمون 8051 فناوری مواد غذایی میوه ها، سبزیها
ميوه و سيزي-انبه-آئين كار نگهداري 8161 فناوری مواد غذایی ميوه ها،سبزيها

فهرست استانداردهای صنایع غذایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × پنج =