بسته بندی های خوراکی ساخته شده از پروتئین های شیر

بسته بندی های خوراکی ساخته شده از پروتئین های شیر

به گزارش واحد بین الملل فودکلینیک؛ در یک ارائه در 252 امین نشست ملی انجمن شیمی آمریکا (ACS) محققین عنوان نمودند که آن ها در حال توسعه فیلم های بسته بندی جدیدی از پروتئین های شیر هستند که از فساد ماده غذایی جلوگیری نموده و حتی خوراکی نیز می باشند. بسته بندی های غذایی امروزه …

بسته بندی های خوراکی ساخته شده از پروتئین های شیر ادامه مطلب »