بررسی راهکارهای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی به روسیه و کشورهای CIS

بررسی راهکارهای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی به روسیه و کشورهای CIS

به گزارش فودکلینیک از وزارت جهاد کشاورزی سیدحمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید صادرات محور، تسهیل شرایط و فراهم سازی امکانات برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد: با عنایت به نامگذاری سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و تاکید …

بررسی راهکارهای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی به روسیه و کشورهای CIS ادامه مطلب »