کمک فنی و مالی فائو به ایران برای مبارزه با موج جدید هجوم ملخ‌ها

کمک فنی و مالی فائو به ایران برای مبارزه با موج جدید هجوم ملخ‌ها

فائو در چارچوب برنامه همکاری‌های فنی اضطراری خود، دانش، مهارت و تجهیزات لازم را برای مقابله با ریزش گسترده ملخ‌های صحرایی در اختیار ایران قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر فائو در تهران اعلام کرد: در شرایطی که منطقه جنوب غرب آسیا و شرق آفریقا با شدیدترین موج ریزش ملخ‌های صحرایی در ۲۵ سال …

کمک فنی و مالی فائو به ایران برای مبارزه با موج جدید هجوم ملخ‌ها ادامه مطلب »