رازهایی سر به مهر در مورد شیر ESL

رازهایی سر به مهر در مورد شیر ESL

رازهایی سر به مهر در مورد شیر ESL/ این فرآیند سبب نابودی تمامی میکرواورگانیسم های بیماری زای شیر می شود به گزارش فودکلینیک و به نقل از شفاف،سید امیرمحمد مرتضویان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص صنایع غذایی بیان کرد: برای پاستوریزه کردن شیر آن را به مدت ۱۵ ثانیه در …

رازهایی سر به مهر در مورد شیر ESL ادامه مطلب »