فرانسه ساخت لیوان‌های پلاستیکی را ممنوع کرد

فرانسه ساخت لیوان‌های پلاستیکی را ممنوع کرد

فرانسه ازجمله کشورهایی است که از حوزه غذا گرفته تا هنرهای زیبا، ادبیات، فلسفه و ورزش دارای فرهنگی غنی است. حال فرانسه به‌عنوان نخستین کشور اعلام کرده استفاده از فنجان‌های پلاستیکی در این کشور ممنوع است.