سومین کنگره روغن های با اولئیک بالا

به گزارش واحد بین الملل فودکلینیک؛ موسسه FAT & Associes در حال برنامه ریزی برگزاری سومین کنگره روغن های با اولئیک بالا در شهر تولوز فرانسه از 6 تا 8 سپتامبر 2016 می باشد. این یک رخداد منحصر به فرد می باشد که مختص بازار روغن های با اولئیک بالا از تولید تا مصارف نهایی …

سومین کنگره روغن های با اولئیک بالا ادامه مطلب »