خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

برگزیت: شروع عصری نامطمئن برای صنعت غذا

به گزارش واحد بین الملل فودکلینیک؛ در 23 ژوئن، 52 درصد از رای دهندگان بریتانیایی رای به خروج پادشاهی متحد بریتانیا از اتحادیه اروپا دادند. تا به حال کشوری از اتحادیه اروپا خارج نشده و بریتانیا 43 سال عضو اتحادیه اروپا بوده است. پدیده خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت، اثرات زیادی را …

برگزیت: شروع عصری نامطمئن برای صنعت غذا ادامه مطلب »