کمک بلاعوض ژاپن به ایجاد کارگاه عرقیات گیاهی در مازندران

کمک بلاعوض ژاپن به ایجاد کارگاه عرقیات گیاهی در مازندران

“پروژه کارگاه تولید و فرآوری عرقیات گیاهی” زنان روستایی، شانزدهمین پروژه GGP (همکاری مشترک دفتر امور زنان روستایی وزارت جهاد کشاورزی و سفارت ژاپن) در تیرتاش (استان مازندران) در نیمه دوم سال جاری افتتاح می شود. به گزارش فودکلینیک و به نقل از خبرنگار ایانا، این پروژه در قالب تعاونی زنان روستایی تیرتاش با ۴۰۰ …

کمک بلاعوض ژاپن به ایجاد کارگاه عرقیات گیاهی در مازندران ادامه مطلب »