GMP

نمونه ها و نکاتی برای اجرای ۵S

نشان داده شده است که یک مدل ژاپنی مؤثر برای افزایش راندمان عملیاتی در کنار افزایش ایمنی و کیفیت مواد غذایی در کارخانه های فرآوری مواد غذایی است. هدف اصلی ۵S کمک به شرکت ها برای ایجاد مکان های ایمن ، مرتب ، تمیز و ساختاری با کاهش ضایعات است. به گزارش اختصاصی فودکلینیک، از …

نمونه ها و نکاتی برای اجرای ۵S ادامه مطلب »