HACCP

HACCP چیست؟ از چه زمانی مطرح شد؟ چه مزیت هائی دارد؟ چگونه باید اجراء شود؟

در دوره ای از زمان زندگی می کنیم که برای بقا نیاز به تلاش و کوشش فراگیر داریم و اگر با گام های بلند در صنعت وارد شدیم و اقدام به تولید محصولات صنایع غذائی کرده ایم، باید بدانیم که رقیبان ما روز به روز زیادتر می شوند