افزایش کیفیت تولید دام با روش‌های زیستی از سال آینده

افزایش کیفیت تولید دام با روش‌های زیستی از سال آینده

 ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال ۹۸ تولید دام باکیفیت را در اولویت کاری خود قرار داد. موضوعی که رابطه مستقیمی با سلامت جسمی و روانی مردم دارد و چشم انداز نهایی آن برای سال آینده دیده شده است. به گزارش روز چهارشنبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی …

افزایش کیفیت تولید دام با روش‌های زیستی از سال آینده ادامه مطلب »