دفاع Kinder در ارتباط با وجود مواد سرطان زا در شکلات های تولیدی

دفاع Kinder در ارتباط با وجود مواد سرطان زا در شکلات های تولیدی

به گزارش واحد بین الملل فود کلینیک؛ سازندگان شکلات کیندر به دفاع از خود در ارتباط با وجود مواد  احتمالا کارسینوژن یا سرطان زا در شکلات هایش پرداخته و عنوان نموده که این مواد در هر جا از طبیعت وجود دارند. کمپانی کیندر شکایتی را از یک شرکت نگهبان غذایی آلمانی دریافت نموده مبنی بر …

دفاع Kinder در ارتباط با وجود مواد سرطان زا در شکلات های تولیدی ادامه مطلب »