شیر می‌تواند در بهبود سوءتغذیه و فقر غذایی آسیایی‌ها کمک کند

شیر می‌تواند در بهبود سوءتغذیه و فقر غذایی آسیایی‌ها کمک کند

هرچند برخی کشورهای آسیایی مانند هند قادر بوده‌اند گرسنگی را از میان بردارند، اما سوءتغذیه موضوعی است که جایگزین گرسنگی شده؛ برای رفع این معضل فائو توصیه کرده کشاورزان خرده پا قادرند با تولید شیر بیشتر، موفق به برطرف ساختن سوءتغذیه شوند.