map

دانلود سمینار استفاده از اتمسفرکنترل شده و اتمسفرتغییر یافته درنگهداری مواد غذایی

مقدمه امروزه تقاضای مصرف کنندگان برای محصولات تازه، سالم و بدون هرگونه افزودنی شیمیایی به شدت در حال افزایش است. با این وجود محصولات تازه به میزان زیادی فسادپذیر بوده وانواع فسادهای فیزیکی وآنزیمی نظیر تغییر رنگ آنزیمی، از دست دادن رطوبت و رشد میکروبی به راحتی در آنها اتفاق می افتد، لذا برای ارائه …

دانلود سمینار استفاده از اتمسفرکنترل شده و اتمسفرتغییر یافته درنگهداری مواد غذایی ادامه مطلب »